Rozmiar: 15909 bajtów

- 1016 -

1354, 7 IV, Maniów Wielki (Manow)

VII Id. Aprilis

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slezie et dominus de Furstenbergk et in Swidnitcz), stwierdza, że w jego obecności Henzelinus zwany Coppe de Czeditcz zeznał, iż wieś Gorzanowice (Hoendorf), którą zajął, jest własnością kapituły wrocławskiej (Wratislauiensis) z nadania Jana de Donym (Johannes), niegdyś kanonika wrocławskiego (Wratislauiensis). W związku z tym w.w. Henselinus zrzeka się wszelkich pretensji do tej wsi.

Świadkowie: Bolko, książę opolski (Bolco dux Opoliensis), siostrzeniec wystawcy, Kussimo, Jan de Hukkinborn (Johannes), wuj Bolka, księcia świdnickiego, Mikołaj de Syfridow, Zygfryd z Rusinowej (Seyfridus de Rusindorff), Cuinmannus de Sydlicz, Rynczco Schaf, Herman (Hermannus), notariusz dworu książęcego.


Kopia: łac., AA Wrocław, Liber Niger, s. 80 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów