Rozmiar: 15909 bajtów

- 1018 -

1354, 15 IV, Awinion (Avinion)

XVII Kal. Mai. Pontificatus sui anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) daje Jakubowi de Cuntzindorf (Jacobus) prowizję na beneficjum w kościele katedralnym we Wrocławiu (Wratislauia).

Wzmianka: w transumpcie łac., AA Wrocław, sygn. GG 82.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów