Rozmiar: 15909 bajtów

- 1019 -

1354, 15 IV, Kąty Wrocławskie (Kanth)

indictione septima, quintadecima die mensis Aprilis

Zachariasz Luchconis de Bezdecow, kleryk diecezji praskiej i notariusz publiczny (Zacharias ... Pragensis), stwierdea, że w jego obecności Mikołaj de Lipa (Nicolaus), spichlerzowy, Mikołaj de Cindato (Nicolaus), brat zajmujący się wyżywieniem mnichów, zakonnicy z klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), w imieniu Wilhelma (Wilhelmus), opata tego klasztoru z jednej strony, a z drugiej strony Menczelinus Lebschit, burmistrz, Werner in Acie (Wernherus), Mikołaj Altman (Nicolaus) i Henryk Ferrens (Henricus), rajcy i sędziowie przysięgli z Kątów Wrocławskich (Kantliensis), wspólnie z zaakceptowanymi przez obie strony arbitrami, mianowicie: Henrykiem de Stercza (Henricus) i Henrykiem zwanym Wusthube (Henricus) w obecności Stefana, sędziego kąckiego (Stephanus ... Kanthensis), zawarli ugodę w sprawie spornych granic pastwisk położonych k. Kątów Wrocławskich (Kanth), w pobliżu młyna o 4 kołach, między strumykami Piławą (Pilaw) i Bystrzycą (Wystricz), wytyczając granicę, która ma przebiegać między dwoma rzędami słupów, w każdym rzędzie po 6 sztuk.

Świadkowie: Hentselinus Lebschit, Heynco, krawiec, Heyno, Elżbieta (Elizabeth), mieszczanie kąccy (Kanth), Walter de Eliaschewicz (Waltherus), wójt, Cunadus z Ząbkowic Śl. (Frankinstein), zaufani opata klasztoru Św. Wincentego, Arnold (Arnoldus), sołtys z Sachinkirche, Teodoryk (Theodricus), fossator, i Stefan (Stephanus), młynarz we młynie o 4 kołach i Zacharisz Luchconis de Bezdecow (Zacharias), kleryk praski (Pragensis) i notariusz publiczny.

Trzy i dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., dwie ekspedycje, WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 341, 342.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów