Rozmiar: 15909 bajtów

- 1020 -

1354, 15 IV, Awinion (Avinion)

Papież Innocenty VI zapewnia Mikołajowi Panekow, klerykowi miśnieńskiemu, wikariuszowi ołtarza św. Feliksa i Adaukta w kościele Św. Jerzego w Ziębicach, notariuszowi księcia ziębickiego Mikołaja, uzyskanie kanonikatu i prebendy w diecezji wrocławskiej.

Regest: Urkb. d. Stadt Münsterberg, III, s. 38, nr 331.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów