Rozmiar: 15909 bajtów

- 1021 -

1354, 15 IV, Awinion (Auinion)

XVII kal. Mai. Anno secundo

Papież Innocenty VI na prośbę Bolka, księcia Śląska i pana Ziębic (Bolko dux Slesie et dominus in Munsterbergh), udziela jemu i jego żonie oraz 20 innym osobom odpustu zupełnego w godzinę śmierci, a także pozwala im odbyć pielgrzymkę wraz z 40 osobami do Ziemi Świętej. Wystawca wyraża również zgodę na prowizję na kanonikat z ekspektatywą na prebendę w kościele wrocławskim dla Mikołaja Ponekow, kleryka miśnieńskiego (Misnensis), oraz wikariat przy ołtarzu św. Filipa i Adaukta w kościele Św. Jerzego w Ziębicach (Munsterbergh).

Druk: MBV, II, s. 96, nr 228.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów