Rozmiar: 15909 bajtów

- 1022 -

1354, 15 IV, Awinion (Auinion)

XVII Kal. Maii anno secundo

Papież Innocenty VI stwierdza, że nie będzie oponował w sprawie otrzymania przez Mikołaja Ponekow kanonikatu w kościele wrocławskim z ekspektatywą na prebendę.

Regest: MBV, II, s. 97, nr 229.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów