Rozmiar: 15909 bajtów

- 1024 -

1354, 15 IV, Awinion (Auinion)

XVII Kal. Maii. anno secundo

Papież Innocenty VI rezerwuje Jakubowi de Kunzendorf, klerykowi wrocławskiemu (Vratislaviensis), beneficjum kościelne o rocznym dochodzie nie przekraczającym 18 grzywien srebra, należące do dochodów biskupa i kapituły wrocławskiej, wakujące lub w przyszłości zwolnione.

Regest: MBV, II, s. 98, nr 231.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów