Rozmiar: 15909 bajtów

- 1025 -

1354, 16 IV, Awinion (Auinion)

XVI Kal. Maii. armo secundo

Paweł, biskup w Gurk (Paulus ... Gurcensis), zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na kanonikat i prebendę w kościele wrocławskim (w katedrze lub kościele Św. Idziego we Wrocławiu), które były przyznane na okres 2 lat Wilhelmowi, elektowi Konstantynopola (Guilelmus electus Constantinopolitanensis), dla Ulryka Schoffa (Ulricus Schoff), swojego powinowatego, z dochodów prepozytury kościoła w Bratysławie (Posoniensis).

Regest: MBV, II, s. 98, nr 232.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów