Rozmiar: 15909 bajtów

- 1027 -

1354, 16 IV, Awinion (Auinion)

XVI Kal. Maii. Anno secundo

Papież Innocenty VI rezerwuje dla Piotra Werkmeistera z Nysy (Nisa), subdiakona wrocławskiego (Vratislauiensis), beneficjum kościelne, z którego dochód nie może przekraczać 18 grzywien srebra, należące do dochodów biskupstwa wrocławskiego, wakujące lub w przyszłości zwolnione.

Regest: MBV, II, s. 99, nr 234.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów