Rozmiar: 15909 bajtów

- 1029 -

1354, 17 IV, Świdnica (Sweidnicz)

an dem Dornstahe yn den heyligen Ostertage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolke ... Herczoge yn Slesien, Herre von Furstenberg und czur Sweidnicz), nadaje Peczoldowi ze Świdnicy (Peczolt von Sweidnicz), postrzygaczowi sukna, prawo wyłączności postrzygania i cięcia sukna w Sobótce (Czobothen).

Kopia: niem., Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historyczuego Uniwersytetu Wrocławskiego, Zbiór fotokopii sygn. 4167/II, Rep. -Heliae, pag. 69.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów