Rozmiar: 15909 bajtów

- 1031 -

1354, 24 IV, Wrocław (Wratislauiensis)

VIII Kal. Maii

Jan de Lyndenow (Johannes), kanonik kościoła Św. Idziego we Wrocławiu i oficjał wrocławski (Wratislauiensis), stwierdza, że Bertold, syn Bertolda z Raciborza, proboszcz w Głuchołazach i właściciel folwarku (allodium) w Różance (Bertholdus quondam Bertholdi de Rathebor, plebanus in Czeginhals ac dominus in Rosinthal siti prope Wratislauiam), zobowiązał się płacić na rzecz klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia) na Boże Narodzenie daninę noworoczną (kalendas) w wysokości 2 skojców rocznie. W wypadku lokacji folwarku (allodium) na prawie czynszowym sołtys i chłopi dawać mają w.w. klasztorowi daninę mszalną (annona missalis). Oficjał zatwierdza ten dokument.

Świadkowie: magister Piotr de Lasslauia (Petrus), doradca, Jan Modelici (Johannes) i Jerzy z Ząbkowic Śl. (Georgius de Frankinsteyn), notariusze publiczni konsystorza wrocławskiego.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 343.
Dwie kopie: łac., tamże.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów