Rozmiar: 15909 bajtów

- 1033 -

1354, 26 IV

VI Kal. Maii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Niczco Novak sprzedał swemu bratu Janowi 20 grzywien czynszu ze swoich posiadłości.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Zbiór Klosego, nr 107, s. 166 a, nr 30.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów