Rozmiar: 15909 bajtów

- 1034 -

1354, 29 IV

feria III post Misericordie domini

Janko, wójt dziedziczny Oleśnicy, występuje w dokumencie dotyczącym ław mięsnych w tym mieście.

Wzmianka: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 72a, nr 15.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów