Rozmiar: 15909 bajtów

- 1037 -

1354, 16 V, Awinion (Auinion)

XVI Kal. Junii. Pontificatus nostri anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) pozwala klasztorowi krzyżowców pod wezwaniem św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia) przyjmować bez prawa alienacji dobra ruchome i nieruchome od swoich braci.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 176.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów