Rozmiar: 15909 bajtów

- 1038 -

1354, 18 V

Sonntag vor Himmelfahrt

Jan, gwardian klasztoru żagańskiego, w imieniu swoim i braci tego klasztoru przyrzeka odprawiać codziennie mszę św. w kościele NMPanny w Żaganiu za zbawienie duszy Zofii Ungeloubinnen i jej męża jako podziękowanie za dobroczynność ich na rzecz w.w. klasztoru.

Świadkowie: Bernard, (Bernhard), Mikołaj z Brochocina (Brokotendorf), Jan Posner, Marcin Scharfe, Mikołaj Vrydeland, Franciszek Eychhorn, Zygfryd Munzsche, bracia klasztorni.


Regest: CDS, XXVIII, s. 26, nr 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów