Rozmiar: 15909 bajtów

- 1040 -

1354, 20 V, Villa Nova k. Awinionu

Papież Innocenty VI za pośrednictwem Szymona z Legnicy, kanonika wrocławskiego, prokuratora Stolicy Apostolskiej, zwalnia na okres 3 lat Jana biskupa warmińskiego od odwiedzania grobów św. św. Piotra i Pawła i składania sprawozdania papieżowi ze stanu diecezji (visitatio liminum Apostolorum).

Regest: Preussisches Urkb., V, cz. 1, s. 136, nr 244.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów