Rozmiar: 15909 bajtów

- 1042 -

1354, 21 V, Kożuchów (Vryenstat, Vrienstad)

indictione septima, XII Kal. Junii

Heydenricus, syn Egharda de Duderstat, kleryk moguncki i notariusz publiczny (Heydenricus quondam Eghardi de Duderstat, Dudirstad ... Magutinensis), stwierdza, iż w jego obecności i Botho, sędziego dziedzicznego, oraz niżej wymienionych świadków pozwani przez Mikołaja, proboszcza w Kożuchowie (Vryenstat, Yreyestad), tamtejsi piekarze, mianowicie: Mikołaj Bernhardi (Nicolaus), Mikołaj Korn (Nicolaus), Thammo Vleczenhorn, Henselinus, syn Merkelina (Merkelinus), Nyczko Schlewacz (Schclewacz), wdowa po Konradzie (Conradus, Conadus) Eghardi, wdowa po Colelingu (Colelingus), wdowa po Bolendorfie (Bolendorf, Bolmdorf) i żona Niczka Poznow (Niczko Poznaw), przyznali się, że są istotnie tylko dzierżawcami ław chlebowych należących do kościoła parafialnego w Kożuchowie (Vreyenstat, Vrienstad) za opłatą rocznego czynszu oraz do tego, że bezprawnie traktowali owe ławy jako własne.

Świadkowie: Piotr z Kluczborka (Petrus de Cruceburg, Crewczeburg), altarzysta w Kożuchowie (Vreynstat), Friczko, proboszcz w Jabłonowie (Schoenborn), Jan, proboszcz w Koźli (Johannes in Kosla), Gunczelinus, doradca, i Peczko Frankenbordis (Frankinfordis), mieszczanie kożuchowscy (Fryenstad, Freyestat).

Fragment pieczęci sędziego dziedzicznego Botha.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii w Kożuchowie, nr 7.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów