Rozmiar: 15909 bajtów

- 1043 -

1354, 21 V, Kożuchów

XII Kal. Junii, anno secundo

Papież Innocenty VI zezwala, aby spowiednik Woluerama de Pannwicz (Wolueramus) udzielił mu w godzinę śmierci odpustu zupełnego.

Regest: MBV, II, s. 107, nr 258.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów