Rozmiar: 15909 bajtów

- 1044 -

1354, 25 V, Bytom

Bolko, książę Bytomia i Koźla (Bolco Herzog von Beuthen und Kosel), na podstawie zeznania burmistrza magistra Pawła (Paulus) zatwierdza przywileje nadane przez swojego ojca Władysława, księcia Śląska i pana Bytomia (Wladislaw von Beuthen), Piotrowi Rutenusowi (Petrus Rutenus), mieszczaninowi bytomskiemu, dla jego posiadłości k. Bytomia na zamku Schottemansberg. W zamian za to w.w. Piotr zrzeka się zastawionego mu młyna k. Pyskowic.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 6, s. 1630.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów