Rozmiar: 15909 bajtów

- 1045 -

1354, 26 V, Legnica

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, sprzedaje Eberhardowi Pfluge i Marcinowi Wellerowi, mieszczanom chojnowskim, zagajnik i pastwisko, położone przy młynie w Chojnowie przed bramą bolesławiecką, pozwala im również wycinać drzewo jodłowe w swoich lasach na potrzeby urządzeń wodnych i młyna.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 747, nr 741.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów