Rozmiar: 15909 bajtów

- 1046 -

1354, 26 V, Legnica (Legnicz)

fer. secunda proxima post festum Ascensionis domini

Wacław, książę Śląska, pan Legnicy, Brzegu i Oławy (Wenceslaus ... dux Slesie et dominus in Brega et Olauia), stwierdza, że w jego obecności Jan Engilgeri (Johannes) sprzedał Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), za 150 grzywien 15 grzywien rocznego czynszu: 10 ze Swojkowa (Swoykow) i 5 z Piskorzowa (Pyskerow) w dystrykcie oławskim (Olauiensis). Czynsz ten biskup przeznaczył na rzecz mansjonarzy przy katedrze wrocławskiej. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Landiscron (Henricus), Gawinus Abscacz, Franczco Busewoy, Fredricus Magnus, Hartungus de Sulcz, Friczco de Landiskron, Mikołaj, pierwszy dziekan z Legnicy (Nycolaus ... de Legnicz), protonotariusz książęcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Kolegium wikariuszów we Wrocławiu, 1354, 26 V, Legnica.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów