Rozmiar: 15909 bajtów

- 1047 -

1354, 26 V, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda proxima post festum Ascensionis domini

Ludwik, książę Śląska, pan Lublina, Brzegu i Oławy (Ludwicus ... dux Slesie et dominus Legnicensis in Lubyn in Brega et in Olauia), stwierdza, że w jego obecności Jan Engelgeri (Johannes) sprzedał Przecławowi, biskupowi wrocławskiemu (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), 15 grzywien rocznego czynszu: 10 grzywien ze Swojkowa (Swoykow) i 5 grzywien z Piskorzowa (Pyskerow) za 150 grzywien. Czynsz ten biskup przeznaczył na rzecz mansjonarzy przy katedrze wrocławskiej. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Henryk de Rechinbach (Henricus), ... de Zar, Piotr Lemberg (Petrus), Jan Vnrow de Tepherdorph (Johannes), Otto Medego, Teodoryk de Rotis (T'heodricus) i pisarz książęcy Paweł proboszcz z Kunic (Paulus ... de Kunycz).


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Kolegium Wikariuszów we Wrocławiu (1354, 26 V, Wrocław).


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów