Rozmiar: 15909 bajtów

- 1048 -

1354, 26 V, Bolesławiec

am Montage nach Vffart unsere Herryn

Bolko, książę Śląska i pan Świdnicy, wydaje rozkaz zwalczania przestępców na terenie Bolesławca.

Regest: E. Wernicke, Chronik d. Stadt Bunzlau, Bunzlau 1884, s. 96.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów