Rozmiar: 15909 bajtów

- 1049 -

1354, 28 V, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. quarta ante festum Penthecostes

Konrad de Falkenhain, starosta wrocławski (Conradus ... capitaneus Wratislauiensis), rozstrzyga spór między Mikołajem, opatem klasztoru cystersów w Lubiążu (Nicolaus ... Lubensis), a Janem Rackowicz, starostą górowskim (Johannes ... Gorensis), w sprawie wyższego sądownictwa w następujących wsiach klasztornych: Fronow, Radosław (Syfritsdorf) i Weska w ten sposób, że w.w. opat ma dać staroście jednego wałacha i 21 1/2 grzywny, ten zaś ma się zrzec wszystkich swoich pretensji.

Świadkowie: Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracovia), Paweł (Paulus), kuśnierz, Henryk de Syttin (Henricus), Mikołaj de Richenbach (Nicolaus), Hanko Planken i Niczko Bolczen, feudałowie, oraz Dithmarus de Meckebach, kanonik wrocławski i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 91, nr 318.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów