Rozmiar: 15909 bajtów

- 1050 -

1354, 1 VI, Wrocław

Kal. mensis Junii

Wilhelm (Wilhelmus), opat klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wratislauia), przedstawia Bodzancie, biskupowi krakowskiemu (Bosata episcopus Cracouiensis), kandydaturę Hermana (Hermanus), premonstratensa wrocławskiego, na wakujące po Janie Pilsenerze (Johannes Pilsenerus) stanowisko prepozyta przy kościele Św. Małgorzaty w Bytomiu (Bythom).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 67, nr 344.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów