Rozmiar: 15909 bajtów

- 1051 -

1354, 1 VI

Przecław, biskup wrocławski, zatwierdza nabycie od Bolka, księcia Śląska i pana Świdnicy, przez Henryka, mistrza krzyżowców w Bolesławcu, i przeora Jana za 150 grzywien młyna i przyległego terenu o ściśle określonych granicach na przedmieściu Bolesławca.

Regest: E. Wernicke, Chronik der Stadt Bunzlau, Bunzlau 1884, s. 87.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów