Rozmiar: 15909 bajtów

- 1052 -

1354, 9 VI, Brzeg

in crastino Trinitatis

Katarzyna, księżna ¦l±ska i pani Brzegu, potwierdza Walterowi (Waltherus), komturowi joannitów w Brzegu, kupno dwóch wolnych łanów w Szymanowicach.

Regest: CDS, IX, s. 22, nr 137.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów