Rozmiar: 15909 bajtów

- 1053 -

1354, 10 VI, Kamieniec (Kamencz)

tercia fer. post festum sancte Trinitatis

Teodoryk Oney (Theodericus), właściciel 5 1/2 łanów ziemi we wsi Drogodtyndorf w dystrykcie grodkowskim (districtus Grotkouiensis), stwierdza, że dziesięcina z 2 1/2 łana ziemi w w.w. wsi należy do klasztoru cystersów w Kamieńcu (Kamencz). Ponadto zobowiązuje się w imieniu własnym i swoich poddanych wyrównać klasztorowi powstałe z tego tytułu zaległości, a w przyszłości terminowo uiszczać tę dziesięcinę.

Fragment pieczęci wystawcy.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 88, nr 150.
Druk: CDS, X, s. 158, nr 236.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów