Rozmiar: 15909 bajtów

- 1055 -

1354, 13 VI, Wrocław (Wratislauia)

proxima fer. sexta post diem sancte Trinitatis

Konrad de Falkinhain, starosta wrocławski (Conradus ... Wratislauiensis), stwierdza, że w jego obecno¶ci Hanko de Schellindorf (Hanco) sprzedał Ticzkowi (Ticzko) i Mikołajowi (Nicolaus) zwanym z Trzebnicy (Trebnicz), mieszczanom wrocławskim (Wratislauienses), 6 grzywien czynszu za 8 grzywien ze swoich dóbr w Solnikach (Selon) i Pustkowie Wilczkowskim (sancta Margaretha) w dystrykcie wrocławskim (districtus Wratislauiensis) z prawem odkupu za tę sam± cenę dopiero po upływie 4 lat. Starosta zatwierdza tę sprzedaż.

¦wiadkowie: Hanko i Peczco zwani de Schellindorph, Henryk z Psiego Pola (Henricus de Hundisfelt), Peczko de Richmbach, Hanko z Krakowa (Cracouia), Henryka de Sittin (Henricus) oraz Dythmarus Merkebach, kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).

Pieczęć księstwa wrocławskiego.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 66, nr 177.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów