Rozmiar: 15909 bajtów

- 1057 -

1354, 15 VI, Ziębice

dominica post diem Corporis Christi

Mikołaj, książę Śląska i pan Ziębic, stwierdza, że Ytzer i Jan, bracia von Werda, sprzedali braciom Gunczelinowi, Szymonowi i Reinhardowi von Bischofsheym i Cunczkowi z Gogołowa 4 oczynszowane łany w Dzierżkowej (Deczyesdorf).

Świadkowie: m. in. bracia Jan i Mikołaj de Richinbach.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 3, s. 582, nr 365 a.
Wzmianka: H. Reichenbach, Urkundliche Geschichte d. Grafen Reichenbach in Schlesien, Breslau 1906, I, s. 26, nr 172.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów