Rozmiar: 15909 bajtów

- 1058 -

1354, 16 VI, Wrocław (Wratislauia)

XVI Kal. Julii

Rycerz Renczko Schof odstępuje w swoim imieniu oraz swego starszego syna Ulryka (Vlricus) kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis) 10 łanów we wsi Zwrócona (Proczano) wraz ze wszystkimi prawami.

Świadkowie: Piotr Swarcze (Petrus), mieszczanin wrocławski (Wratisiauiensis), Jan, Conoplath (Johannes), notariusz kapituły wrocławskiej, Henryk, syn Piotra Albi (Henricus quondam Petri Albi), notariusz publiczny.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. BB 68.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów