Rozmiar: 15909 bajtów

- 1059 -

1354, 17 VI, Regensburg (Ratispona)

XV Kal. Julii. Regnorum nostrorum anno octavo

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum rex ... et Boemie rex), nadaje bez prawa alienacji w lenno swojemu bratu Janowi, margrabiemu morawskiemu (Johannes marchio Moravie), zamek Karpno (Carpenstein), który należał niegdyś do Tammona de Glubos (Tammo) z Lądka Zdroju (Landecke), wraz ze wszystkimi prawami i dochodami łącznie z użytkowaniem kopalń srebra, złota i innych minerałów.

Druk: Volkmer-Hohaus, Geschichtsquell., I, s. 150.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów