Rozmiar: 15909 bajtów

- 1060 -

1354, 21 VI, Ząbkowice Śl. (Frankenstein)

XI Kal. mensis Julii. Indictione septima

Jakub, proboszcz kościoła w Ząbkowicach Śl. (Jacobus plebanus in Frankenstein), z upoważnienia Przecława, biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislauiensis), stwierdza, iż w jego obecności rajcy ząbkowiccy, mianowicie: Truchtelo Pistor, Mikołaj Camburg (Nicolaus), Sydelo Schirmbr, Mikołaj Scriptoris (Nicolaus) - tkacze, Cyras Carnifex, Guntelo Pistor, Jan Monachi (Johannes), Niczco Wlberucke - szewcy, Heyno zwany Meyster, Mikołaj Berwig (Nicolaus), Waltherus Kotkow, Mikołaj Karschower (Nicolaus), Syndeanus, Henryk Wolncami (Henricus), Henryk Lynwoter (Henricus), Jekelo Nuwirt, Martanus z Barda Śl. (Wartha), Henryk Schiling (Henricus), Mikołaj de Judagine (Nicolaus), Jan Cloppher (Johannes), Petzoldus i Hanco zwany Pful - starsi cechowi, sprzedali za 24 grzywny 3 grzywny rocznego czynszu z dochodów miasta Ząbkowice Śl. (Frankenstein) Janowi zwanemu Abrqurinen (Johannes), który nabywca do końca swojego życia i swoich rodziców przeznaczył na odbudowę kościoła parafialnego w Ząbkowicach Śl. (Frankenstein). Kuratorami zakupionych dochodów czyni nabywca rajców ząbkowickich.

Świadkowie: Jan z Sobótki (Johannes de Czoboten), kaznodzieja, Henryk zwany Kulii (Henricus), altarzysta w kościele Św. Krzyża w Ząbkowicach (Frankenstein), Paweł, proboszcz z Proboszczowa (Paulus plebanus de Probischayn), Piotr z Kluczborka (Petrus de Chreutzburg), Mikołaj zwany Kerwig (Nicolaus), kapłani, Mikołaj (Nicolaus), kleryk ząbkowicki, oraz Henryk, syn Henryka ze Zwróconej (Henricus quondam Henrici de Proczano), który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. Dok. parafii w Ząbkowicach, 1354, 21 VI, Ząbkowice Śl.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów