Rozmiar: 15909 bajtów

- 1061 -

1354, 22 VI, Wrocław (Wratislauia)

X Kal. Julii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), stwierdza, że Jan (Johannes), dziekan, i cała kapituła wrocławska (Wratislauiensis) sprzedali za 44 grzywny Mikołajowi de Panwicz (Nicolaus), kustoszowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) 4 grzywny rocznego czynszu ze wsi Gorzanowice w dystrykcie jaworskim (Hoyndorph Jaworensis districtus), którą nabyli od Bolka, księcia świdnickiego (Bolco dux Swidnicensis). Nabywca jednocześnie przeznacza ów czynsz na utrzymanie trzeciego altarzysty przy ołtarzu NMPanny w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis), rezerwując sobie dożywotnie prawo obsady trzeciego altarzysty, a po jego śmierci prawo to ma przysługiwać najpierw dożywotnio kanonikowi Konradowi Kofungen (Conradus), wreszcie kapitule wrocławskiej (Wratislauiensis).

Świadkowie: Cunczko ze Skałki (Schalcow), dziekan głogowski (Glogouiensis), Swentopolco, Konrad de Kofunge (Conradus), Mikołaj de Schellendorph (Nicolaus), Mikołaj, archidiakon legnicki (Nicolaus ... Legnicensis), Konrad Hohenstat (Conradus), Filip de Bancz (Phillipus), Czamborius z Pogorzeli (Pogrella), Lutko de Culpen, kantor przy kościele Św. Krzyża we Wrocławiu, Marcin z Tyńca (Marcinus de Tincia), Piotr z Gostynia (Petrus de Gostina), Jan de Lubek (Johannes), Beldo z Prószkowa (Proskon), kanonicy wrocławscy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. 1354, 22 VI, Wrocław.
Kopia: łac., BU Wrocław, sygn. rkp. M 1063, s.18 v.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów