Rozmiar: 15909 bajtów

- 1062 -

1354, 26 VI, Głogów (Glogouia)

proxima fer. V post diem beati Johannis Baptiste

Henryk książę Śląska, pan Głogowa i Żagania (Henricus ... dux Slesie, dominus Glogouiae et Zagani), stwierdza, że Ludwik Niger (Ludewicus), mieszczanin głogowski (Glogouiensis), nadał dożywotnio swoim dwóm córkom Elżbiecie (Elizabeth) i Małgorzacie (Margaretha), klaryskom głogowskim, 5 grzywien czynszu z 3 l/2 łana we wsi Nielubia (Neleybe), z których 2 łany są w posiadaniu Konrada zwanego Vryberg (Conradus), a pozostała część należy do wdowy zwanej Roshirtynne. Po śmierci jednej z córek nadawcy czynsz ten ma przypaść drugiej, natomiast po śmierci obu owe 3 1/2 łana wraz z czynszem mają przejść na własność klasztoru klarysek w Głogowie.

Świadkowie: Zygfryd z Niebyłczyc (Siffridus de Nebiltschitz), rycerz, Reynczko Grelle, rycerz, Jan z Niebyłczyc (Johannes de Nebilschitz), Peczko de Czedelicz, Heynko z Leszkowic (Kothewicz), Teodoryk de Dyr (Theodoricus), Radwanus, protonotariusz książęcy.


Regest: WAP Wrocław; sygn. Rep. 79, s. 10862, nr 12.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów