Rozmiar: 15909 bajtów

- 1065 -

1354, 2 VII, Głogów

w dniu nawiedzenia NMPanny

Jutte Pameitzynne, ksieni klasztoru klarysek w Głogowie, stwierdza, że sprzedała Bartuischowi, synowi Wacława von Seydlicz, i Konradowi Gizilcher zwanemu Heymansdorff 1 wolny łan z sołectwa w Rapocinie wraz z łąkami, których granice ustalił szafarz klasztorny, 2/3 dochodów z sądownictwa, karczmę, prawo wykonywania szewstwa, wypieku chleba, uboju bydła, wolnego wypasu 100 owiec. Opatka określa też powinności chłopów osadzonych w tej wsi względem klasztoru: 1 grzywnę czynszu z 1 łanu, 2 kury na Boże Narodzenie, pół kopy jaj na Zielone Święta, 4 wozy drzewa rocznie, od każdego łana łąki są zobowiązani odpracować 4 dni przy sianokosach (koszeniu) i 4 przy sprzęcie siana.

Świadkowie: Frantzkin, kustosz gnieźnieński, cysters i wizytator klarysek głogowskich, Filiter, zakonnik, spowiednik klarysek głogowskich, Jan, proboszcz w Rapocinie, Jan von Schroenn i Jan Clymon, mieszczanin głogowski.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 79, nr 38.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów