Rozmiar: 15909 bajtów

- 1066 -

1354, 3 VII, Otmuchów

fer. V infra octavam Apostolorum Petri et Pauli beatorum

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus), transumuje i zatwierdza na pro¶bę wójta Henryka z Paczkowa dokument biskupa wrocławskiego Tomasza (Thomas) z 8 III 1254 (por. R. z. schl. Gesch., nr 864).

¦wiadkowie: Rudgerus de Hugwicz młodszy, Ramuoldus Storch, Jaraczius z Pogorzeli (Pogrella), rycerze, Hemlus Czamborii, Heydenricus, marszałek, i Pazco, bracia zwani Storche, oraz Albert z Zatora (Albertus de Zator), notariusz.


Regest; WAP Wrocław, sygn. Rep. 132 a, nr 8.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów