Rozmiar: 15909 bajtów

- 1067 -

1354, 9 VII, Otmuchów (Otmuchow)

VII Id. Julii

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis), w obecności Franciszka (Franciskus), biskupa tytularnego Cantani (Kreta), zatwierdził Albertowi z Zatora (Albertus de Zator), kanonikowi kaplicy św. Tomasza na zamku raciborskim (Rathebor, dwa dokumenty: Leszka, księcia raciborskiego (Lestko dux Ratheborensis), z 22 XII 1309 r. i Mikołaja księcia opawsko-raciborskiego (Nycolaus dux Opauie et Rathebor), z 10 IV 1350 r., Racibórz (por. nr 288), a ponadto nadał roczny dochód z cła w wysokości 10 grzywien, dwa folwarki (allodium), 2 i 4 łanowe i czynsz z ogrodu jako prebendę ołtarza św. Małgorzaty w kościele w Raciborzu (Rathebor), wyłączając te nadania spod jurysdykcji świeckiej.

Świadkowie: Franciszek, biskup Cantani (Franciscus ... Canticensis), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Jakub Augustini (Jacobus), kanonicy, Mikołaj z Bytomia (Nycolaus de Bytom), altarzysta wrocławski (Wratislauiensis), Jan z Toszka (Johannes de Thost), prepozyt szpitala w Brzegu (Bregensis), Piotr Mozbok (Petrus), notariusz biskupi.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.111, nr 4; MGF, Urkb. I, s. 53, nr 189.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów