Rozmiar: 15909 bajtów

- 1068 -

1354, 12 VII, Praga (Praga)

indictione VII, III Id. Julii, regnorum nostrorum Romanorum anno nono, Boemie vero octavo

Karol, król rzymski i czeski (Karolus ... Romanorum ... rex et Boemie rex), zezwala wszystkim posiadającym dobra w okręgu wrocławskim (Wratislauiensis) i średzkim (Novumforum) lokować je na prawie czynszowym i zakładać nowe wsie.

Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Dok. m. Wrocławia, 1354, 12 VII, Praga.
Kopia: łac., tamże, sygn. D 2, s. 118-119.
Druk: Bresl. Urkb., s. 185, nr 210.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów