Rozmiar: 15909 bajtów

- 1070 -

1354, 15 VII

am tage der Theilung der 12 Boten

Wacław, książę Śląska i pan Legnicy, sprzedaje Anastazemu z Florencji (Anastasius von Florenz) 6 dużych łanów lasu, położonych między posiadłościami Merkela von Lichtenberg a pastwiskiem książęcym, z prawem założenia tam folwarku (Vorwerk), który nie może być odstąpiony kanonikom kapitulnym i duchownym świeckim.

Regest: A. Sammter, Chronik der Stadt Liegnitz, Liegnitz 1861, I, s. 266.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów