Rozmiar: 15909 bajtów

- 1072 -

1354, 22 VII, Niemcza (Nymptsch)

an s. Marien Magdalenen Tage

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy, stwierdza, że Hentschel Budeke, Piotr i Maciej, bracia, zastawili Ottonowi (Otto) i Mikołajowi (Niclos), braciom zwanym Glubos, i Ottonowi (Otto) von Nymand folwark (Vorwerk) w Przerzeczynie Zdroju (Dirschdorf) z lasem, 6 łanami oczynszowanymi, z prawem patronatu kościoła i młynem ze wszystkimi przynależnościami za 200 kóp groszy. Nabywcy mają użytkować zastawione dobra tak długo, aż uzyskany stąd dochód zrównoważy zastawioną kwotę.

Świadkowie: Henryk von Stercze, Heynisch z Lubnowa (Libenow), Reyntsch Schaff, Michil Brokot, Fricze von Dalewicz, Hentschel von Byschofsheym i Piotr von Czedlicz, książęcy pisarz krajowy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 135 C, nr 156, Schlossarchiv Dirsdorf, nr 2.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów