Rozmiar: 15909 bajtów

- 1073 -

1354, 27 VII, Villa Nova k. Awinionu (Villa Nova Avinionensis)

VI Kal. Augusti. Anno secundo

Papież Innocenty VI (Innocentius) zwraca się z pro¶b± do osób duchownych, panów ¶wieckich, władz miejskich w Polsce i na ¦l±sku (Polonia, Silesia) o udzielenie w razie potrzeby pomocy inkwizytorom w zwalczaniu begardów, beginek i innych heretyków, którzy w obawie przed inkwizycj± na terenie Niemiec znaleĽli schronienie m. in. w mie¶cie Wrocławiu i diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) oraz innych czę¶ciach ¦l±ska (Slezia).

Druk: VMPL, I, s. 555, nr 735.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty ¦l±skie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-ŁódĽ - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów