Rozmiar: 15909 bajtów

- 1075 -

1354, 1 VIII, Rososznica (Albrechsdorf)

Kal. Augustii

Henryk, syn nieżyjącego Henryka ze Zwróconej (Henricus quondam Henrici de Proczano), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, stwierdza, że Jan (Johannes), sołtys, i chłopi ze wsi Rososznica w dystrykcie ziębickim (Albrechsdorf Munsterbergensis districtus), mianowicie: Nitzco ze Zwróconej (Proczano), Marcin Geilati (Martinus), Heyntzo zwany Cyne, Chuncelo zwany der Kynde, Henryk zwany Bovnigarte (Henricus), Nitzco zwany Merbothe, Chuno Jacobi, Mikołaj Landecker (Nicolaus), Jan zwany Pruent (Johannes), Mikołaj zwany Shepfening (Nicolatzs), Gertrudis Conadi, Pesco zwany Hofman, Jan Hofman (Johannes), Mikołaj z okolic kościoła (Nicolaus circa ecclesiam), Wojciech (Adalbertus), Mikołaj Byrner (Nicolaus), Cunadus Pruent, Henselo Molder, Chunlinus Alberti, Jan Dyrner (Johannes), Piotr Teygel (Petrus), Mikołaj z końca wsi (Nicolaus in fine), Pesco z końca wsi (in fine), mieszkający od strony wsi Czerńczyce (Vrobinsdorf), upoważnili Piotra Conradi z Ząbkowic Śl. (Petrus ... de Frankensteyn), notariusza publicznego, do złożenia oświadczenia przed oficjałem wrocławskim (Wratislauiensis), iż Gelferdus zwany de Stercza i jego żona Adelajda (Adelheyda) sprzedali klasztorowi w Henrykowie (Heynrichow) za 36 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu z połowy wsi Rososznica (Albrechsdorf) i sołectwo w tej wsi. W razie nie wywiązywania się z tych powinności oficjał ma prawo nałożyć interdykt.

Świadkowie: Piotr, proboszcz w Rososznicy (Petrus ... in Albrechsdorf), Jakub z góry, chłop z Rososznicy, mieszkający od strony Niedźwiednika (Jacobus ... in monte ... Berimvalde), i Henryk, syn nieżyjącego Henryka ze Zwróconej (Henricus quondam Henrici de Proczano), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) notariusz publiczny, który spisał ten dokument.


Oryg.: łac., WAP Wrocław, sygn. Rep. 84, nr 115 a.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów