Rozmiar: 15909 bajtów

- 1076 -

1354, 1 VIII, Czedlicz

in octava s. Jacobi Apostoli

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolko ... Herczoge in Slezien, Herr von Furstinbergk und zur Sweydnicz), zatwierdza Hentschilowi, wójtowi w Kamiennej Górze (Hentschilo ... Landishut), i jego następcom wójtostwo w tym mieście i dziedziczne sądownictwo wraz ze wszystkimi prawami i dochodami, a mianowicie: 33 grosze dochodu z sądownictwa, ławy mięsne, chlebowe i obuwnicze, łaźnię, rzeźnię, dom leżący koło dworu książęcego, zwierzchnictwo nad cechami, 2 młyny, jeden w mieście, a drugi dolny, w którym mogą mleć zboże mieszczanie i 50 chłopów, jeden folusz, 4 wolne łany, wieś Białkę (Stara i Nowa) w okręgu kamiennogórskim (Weysbach Landishuttischen Gebiete), prawo połowu ryb na rzece Sweynlig i prawo patronatu kościoła.

Świadkowie: Cunat von Czirnaw, Nickel von Seyfridaw, Cunat Czedlitcz, Fryderyk von Predil (Fryderich), Rudiger von Wiltbergk, marszałek książęcy, Arnold Trache (Arnolt), Piotr von Czedlitcz, pisarz krajowy.


Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 93.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów