Rozmiar: 15909 bajtów

- 1077 -

1354, 1 VIII, Sultzbach

an s. Peterstag ad vincula

Ludwik V i Ludwik VI, margrabiowie brandenburscy, zrzekają się wszystkich praw i pretensji m. in. do Zgorzelca (Görliz), Lubania (Luban) oraz Żar (Sorau) z okręgiem Trzebieli (Tribel) i Przewozu (Pribus), będących w posiadaniu Ulryka von Bock (Ulrich von Pack) i Albrechta von Hackenborn (Albrecht).

Druk: CDB, II, s. 360.
Regest: G. Worbs, Inventarium diplomaticum Lusatiae inferioris. Urkunden I, za lata 873- 1620, Lübben 1834, s. 166, nr 445.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów