Rozmiar: 15909 bajtów

- 1078 -

1354, 10 VIII

niedziela przed Wniebowzięciem

Gwardian Jan z Żagania zobowiązuje się do odprawiania codziennej mszy św.

Regest: WAP Wrocław, sygn. Rep.135, dz. C, nr 27, Archiv Glogau, s. 3.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów