Rozmiar: 15909 bajtów

- 1079 -

1354, 11 VIII, Żagań (Sagan)

indicione septima. III Id. Augusti

Jan, syn nieżyjącego Jana z Żagania (Johannes quondam Johannis in Sagano), kleryk diecezji wrocławskiej (Wratislauiensis) i notariusz publiczny, widymuje ugodę Ulryka von Pack (Wlricus de Pacci), właściciela Żar (Sarowe), z Teodorykiem (Teodricus), opatem klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu (Sagan), w sprawie młyna w posiadłości Gosk z 30 V 1353 r. (por. nr 862).

Świadkowie: Henryk, proboszcz w Erhardisdorf (Henricus), Lewczlo de Wytchendorf, ówcześni wicekonsulowie, Jan Sellatoris (Johannes), Hanczko de Wychow, rajcy żagańscy (Sagan), Henryk de Loslow (Henricus), notariusz publiczny, i Jan, syn nieżyjącego Jana z Żagania (Johannes quondam Johannis in Sagano), kleryk wrocławski (Wratislauiensis) i notariusz publiczny.


Oryg.: niem., WAP Wrocław, sygn. Rep. 116, nr 94.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów