Rozmiar: 15909 bajtów

- 1080 -

1354, 22 VIII, Wrocław

Agnieszka de Palow, ksieni klarysek wrocławskich, sprzedaje Elżbiecie zwanej Rosenstengel dom położony naprzeciw zabudowań klasztornych.

Świadkowie: Wolpertus i Arnoldus, spowiednicy klarysek wrocławskich, Mikołaj z Oławy (Nicolaus de Olauia), który spisał ten dokument.


Regest: MGF, Urkb., I, s. 59, nr 190.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów