Rozmiar: 15909 bajtów

- 1084 -

1354, 23 IX, Nürnberg (Nurnberg)

die 23 mensis Septembris. Indictione septima

Karol, król czeski (Carolus ... Romanorum rex ... et Bohemiae rex), daruje za pośrednictwem Jenzona (Jenzonus), prepozyta kościoła Św. Krzyża we Wrocławiu (Wratislaviensis), kanonika praskiego (Pragensis) i swojego kapelana, Ernestowi, arcybiskupowi praskiemu (Arnestus archiepiscopus Pragensis), i całemu kościołowi praskiemu relikwie krzyża.

Druk: B. Balbinus, Miscellanea historica Regni Bohemiae, Praga 1684, Decadis I, Liber VI, s. 63.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów