Rozmiar: 15909 bajtów

- 1085 -

1354, 29 IX, Świdnica (Swidnicz)

in die sancti Michaelis Archangeli

Bolko, książę Śląska, pan Książa i Świdnicy (Bolco ... dux Slesie dominus de Furstinberg et in Swidnicz), stwierdza, że bracia Konrad (Conradus, Cunradus) i Jan (Johannes) de Cyrnen, synowie zmarłego Mitilste de Cyrnen, sprzedali klasztorowi cystersów w Krzeszowie (Gryssow) swoją część dóbr we wsi Nowe Bogaczowice w dystrykcie kamiennogórskim (Nova Richnow, Noua Rychinow), którą dziedzicznie posiadali po swoim ojcu, wraz ze wszystkimi prawami i korzyściami. Druga część dóbr w.w. wsi przypadła temuż klasztorowi na mocy testamentu sprzedawców. Książę zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Vlricus Schaph, rycerz, Konrad de Czedlicz (Cunradus), Zygfryd de Rusindorf (Syfridus), Cunmannus de Sydlicz, Reynschko Schaph (Reyntschko), Mikołaj Sachinbarche (Nicolaus), Herman Spanseyl (Hermannus Spanseil), Heynlinus z Cierni (Cyrla), Piotr de Czedlicz (Petrus de Czedelicz), protonotariusz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., 2 ekspedycje, WAP Wrocław, sygn. Rep. 83, nr 96, 97.
Druk: Reliquiae manuscriptorum omnis aevi diplomatum ac monumentorum, wyd. P. Ludewig, Leipzig 1724, VI, s. 508, nr LXXXI.


Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych Nr 11 - Regesty Śląskie - tom II - 1349 - 1354 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Marek Cetwiński, Janina Gilewska-Dubis, Anna Skowrońska, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii NaukZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów